Per a una persona que li agrada caminar, les creus de terme són encara una veritable referència. Ens marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.
Antigament, quan encara no hi havia GPS i tothom anava caminant o a cavall, tenien una importància que avui dia recuperen a alguns llocs, sovint reubicades a les omnipresents rotondes.
En qualsevol cas, són molts cops una veritable obra d'art, humil i modesta, però d'art, al cap i a la fi. Des d'ací, com a caminaires, les volem reivindicar.


dimecres, 19 de maig del 2021

Gra, per Albert Bobé...amb sorpresa!

Aquest post que en regala l'amic Albert Bobé ens agrada especialment, ja que té al seu cim una sorpresa...una cogullada vulgar, Galerida cristata. Combina, doncs, dos interessos; la creu mateixa, al poble de Gra, a la Segarra, i l'ocell. Moltísimes gràcies, Albert!