Avui el Juan Reus ens regala les fotos d'aquesta creu, situada al camí de sa Torre a la confluència amb la carretera Llucmajor-Palma.
 
Bastida aproximadament l'any 1970, és composta per la graonada octogonal de tres graons, el fust i el capitell de secció quadrifoliada i el creuer de tipologia llatina de braços octogonals decorats amb motllures.

L'alçada del monument és de 360 cm. Aquesta creu substitueix una de més antiga, quan Ferrà va descriure l'antiga Creu de Son Noguera, ja es trobava totalment destruïda. "La de Son Noguera, cerca el predio de este nombre. Destruida".
 
Moltes gràcies altre cop, Juan.