Per a una persona que li agrada caminar, les creus de terme són encara una veritable referència. Ens marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.
Antigament, quan encara no hi havia GPS i tothom anava caminant o a cavall, tenien una importància que avui dia recuperen a alguns llocs, sovint reubicades a les omnipresents rotondes.
En qualsevol cas, són molts cops una veritable obra d'art, humil i modesta, però d'art, al cap i a la fi. Des d'ací, com a caminaires, les volem reivindicar.


dimarts, 9 de febrer del 2021

Vinaixa, per Sebastià Grinyó.

Una creu més, aquesta de les Garrigues, ens la porta en Sebastià. Vinaixa, situada a la plaça de l'església de Sant Joan Baptista També podem dir que és una creu llatina amb braços poligonals acabats en punta Moltes gràcies, com sempre.