Per a una persona que li agrada caminar, les creus de terme són encara una veritable referència. Ens marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.
Antigament, quan encara no hi havia GPS i tothom anava caminant o a cavall, tenien una importància que avui dia recuperen a alguns llocs, sovint reubicades a les omnipresents rotondes.
En qualsevol cas, són molts cops una veritable obra d'art, humil i modesta, però d'art, al cap i a la fi. Des d'ací, com a caminaires, les volem reivindicar.


dimecres, 18 de gener de 2012

Palma, pel Juan Reus.


Una aportació més del Juan Reus, una creu (que no és de terme, gràcies, Guillem) al mig de Palma de Mallorca mateix, a l'avinguda d'Alexandre Rosselló.
Moltes gràcies, Juan.

3 comentaris: