Per a una persona que li agrada caminar, les creus de terme són encara una veritable referència. Ens marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.
Antigament, quan encara no hi havia GPS i tothom anava caminant o a cavall, tenien una importància que avui dia recuperen a alguns llocs, sovint reubicades a les omnipresents rotondes.
En qualsevol cas, són molts cops una veritable obra d'art, humil i modesta, però d'art, al cap i a la fi. Des d'ací, com a caminaires, les volem reivindicar.


dissabte, 20 de juliol de 2013

Inca, per Juan Reus.

Creu del camí de Sineu, bastida el 1879 per Don Pere Antoni Llabrés, a imitació de la precedent erò afegint la corona del centre.
Moltes gràcies, Juan.