Per a una persona que li agrada caminar, les creus de terme són encara una veritable referència. Ens marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.
Antigament, quan encara no hi havia GPS i tothom anava caminant o a cavall, tenien una importància que avui dia recuperen a alguns llocs, sovint reubicades a les omnipresents rotondes.
En qualsevol cas, són molts cops una veritable obra d'art, humil i modesta, però d'art, al cap i a la fi. Des d'ací, com a caminaires, les volem reivindicar.


dijous, 6 de juny de 2013

Manacor, per Juan Reus.


Des del poble d'en Rafa Nadal, en Juan Reus ens porta aquesta creu, la de Son Macià, clàssica; octogonal, llatina...
Moltes gràcies, Juan.
Per cert, existeix un web de creus de terme de les illes, concretament de Llucmajor, el trobareu enllaçat al costat.